Kvarteret Järta i Alingsås

Våra arkitekter vann uppdraget att arbeta med allt från underlag till detaljplan till färdigprojektering vid det nya huset i Kvarteret Järta i centrala Alingsås.

Kvarteret Järta är ett infillprojekt centralt i Alingsås stad. Det nya huset är sammanbyggt med en äldre, välkänd fastighet i anslutning till Järtas park. Viss ombyggnad har gjorts av det befintliga huset.Anpassning till historisk miljö

Hänsyn har tagits till det befintliga huset avseende våningshöjder och materialval vid gestaltningen av det nya. En del av det nya huset ligger som en utskjutande gavel mot Järtas park i väster.

Huset består av 28 stycken bostadsrätter i storlek från 1,5 rum och kök till 4 rum och kök. I källarplanet ryms parkeringsplatser och lägenhetsförråd. En lokal för uthyrning ligger i hörnet på bottenplanet.

  • Jessica Eriksson

    Affärschef Arkitektur

  • Kontakta oss