Vägskyddsanläggning, ALEX

Vägskyddsanläggning, ALEX

Norconsult har som ett av fyra konsultföretag vunnit uppdraget att projektera och utveckla de första pilotanläggningarna för ALEX (Automatic Level Crossing System), det nya svenska digitaliserade vägskyddssystemet för järnväg.

I uppdraget ingår även att anpassa gällande regelverk till de nya anläggningarna. Den viktigaste funktionen med ALEX är att skydda vägtrafikanter för passerande tåg. ALEX har därtill ett flertal förbättringar som inte finns i den äldre tekniken:

  • Förbättrat intrångsskydd med möjlighet till underkrypningshinder ("bomkjolar")
  • Ljudsignaler med ljudnivå anpassad till omgivningens behov
  • Enklare felhantering – Loggfunktion, till exempel en trasig lampa eller bom
  • Tvåsidig frånkoppling vid arbete

ALEX är det nya svenska vägskyddssystemet som kommer att ersätta minst hälften av alla ca 2700 svenska befintliga vägskyddsanläggningar som uppnått sin tekniska livslängd. Detta digitaliserade system är helt nytt och består av nya bommar/driv/detektorer etc. och utrustningen är placerad i skåp istället för kurar. 

  • Tony Strandberg

    Affärschef, Järnväg

  • Kontakta oss