Teknikval för dricksvattenberedning

Norconsult utreder förekomst av pfas i mark och vatten och förslår tekniker för beredning av rent och hälsosamt dricksvatten. Vi rådger våra kunder kring val av bästa teknik för borttagning av pfas från råvatten. Här presenterar vi några tekniker som kan användas.