PFAS-sanering

Vi tar oss an PFAS-utmaningen

Under många år har ämnesgruppen PFAS släppts ut okontrollerat i vår miljö. Det har lett till förstörda dricksvattentäkter, förorenade sjöar och negativ påverkan av människors hälsa.

PFAS (per- och polyfluorerade alkylsubstanser) finns i en rad olika vardagsprodukter, såsom livsmedelsförpackningar, smink och funktionskläder. Mest känt är kanske användningen i brandsläckningsskum. Ämnena är del av en grupp av så kallade evighetskemikalier eftersom de inte bryts ner naturligt och anrikas både i marken och levande organismer.

PFAS har användbara kemiska egenskaper, bland annat avvisar de såväl fett som vatten. Sedan det första PFAS-ämnet patenterades år 1937 har tiotusentals liknande ämnen uppfunnits, och det produceras tonvis med PFAS varje år. Ämnena hamnar slutligen i jord och grundvatten där de kan förorena dricksvatten och påverka människors hälsa.

Vi på Norconsult undersöker förekomst och spridning av PFAS i alla delar av miljön. Vi tar fram rekommendationer på åtgärder för att minska exponeringen av ämnena. Vi utreder även förekomsten av PFAS i mark och vatten och förslår tekniker för beredning av rent och hälsosamt dricksvatten.

Vattenpodden
En PFAS djupdykning med experterna om vatten, hälsa och miljöpåverkan!

John Skantze och Torbjörn Petersson tar med oss på en djupdykning in i PFAS-världen, ett högaktuellt ämne som påverkar många kommuner runt om i landet. Avsnittet gästas av Stephan Köhler och Bo Berghult från Norconsult som delar med sig av sin kunskap inom området och ger oss insikter i de potentiella effekterna och konsekvenserna av de nya reglerna.

Lyssna här!
Medarbetare i fält
Norconsult reder ut riktvärden för PFAS i dagvatten

Spridning av hälsofarliga PFAS-ämnen har blivit en allt viktigare fråga. I ett nytt exjobb på Norconsult Sverige har Felicia Hagberg, masterstudent på Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid Uppsala universitet, tittat närmare på riktvärden och möjliga åtgärder för PFAS-förorenat dagvatten.

Läs mer här
  • Sandra Kuru

    Affärschef, Vatten & Klimat

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss