Väginspektion med lift

Norconsult inspekterar bergsslänter i nytt uppdrag

Norconsult har fått i uppdrag av Trafikverket att inspektera bergsslänter längs vägar i Västsverige och Värmland. Syftet är kontrollera säkerheten och bedöma risken för ras och nedfall av stenblock på vägarna.

Uppdraget omfattar cirka 1 100 inspektioner under 2024 och ungefär lika många under kommande två år. Det finns även option på ytterligare ett stort antal inspektioner varje år.

– Vi befinner oss just nu i en intensiv fältplanering eftersom det kommer krävas två till tre inspektionslag med två personer konstant i fält till och med september. Inspektionerna ska ske handnära. Det innebär att vi är ute på plats och tar oss upp på slänterna med hjälp av lift eller, där det är svåråtkomligt, med hjälp av klättring, säger Christoffer Kall, Gruppledare för Bergteknik på Norconsult.

Enligt bestämmelser ska bergsslänter i anslutning till det allmänna vägnätet inspekteras var sjätte år. Syftet är att bedöma säkerheten och förhindra ras eller blockutfall innan de sker.

– Om vi bedömer att det finns omedelbara risker så kommer en åtgärd ske direkt, det kan handla om att ta bort block eller förstärka berget. Sen finns olika tillståndsklasser där tidsram för åtgärder sätts utifrån hur riskerna bedöms, säger Christoffer Kall.

  • Cecilia Köljing

    Presskontakt

  • Kontakta oss