Vågor

Norconsult stödjer Deep Wind Offshore i tillståndsprocess för satsning på havsbaserad vindkraft

Norconsult Sverige har, på uppdrag av Deep Wind Offshore, bidragit till tillståndsarbetet för bolagets första havsbaserade vindkraftpark i Sverige. Tillståndsansökningarna för Olof Skötkonung skickades in strax innan jul.

Vgor

Tillståndsansökan är ett viktigt delmål i Deep Wind Offshores process att bygga och ansluta vindkraftparken Olof Skötkonung, bestående av upp till 70 stycken vindkraftverk med målsättningen att leverera 7,5 terawattimmar el.

Olof Skötkonung ligger i Bottniska viken i Sveriges ekonomiska zon, vilket innebär att tillstånd för anläggning, drift och avveckling av den planerade vindkraftparken beslutas av regeringen. Eftersom vindkraftparken ligger nära Natura 2000-områden har även en ansökan för så kallade Natura 2000-tillstånd skickats in till Länsstyren i Gävleborgs respektive Uppsala län, som beslutar om tillstånd.

Norconsult har sedan projektstart 2021 konsulterat till samrådsunderlag och miljökonsekvensbeskrivning, medverkat i Deep Wind Offshores samråd, samt stöttat i samordning och granskning av utredningar och inventering samt i strategiska frågor.

– Vi är stolta över att ha fått uppdraget från Deep Wind Offshore och vårt fina samarbete. Havsbaserad vindkraft är ett relativt nytt område i Sverige där det ännu inte finns någon tydlig praxis, vilket gör arbetet svårt men också väldigt spännande, säger Maja Högnabba, miljökonsult på Norconsult.

Ett flertal utredningar och inventeringar har genomförts inför framtagande av miljökonsekvensbeskrivning och inskickandet av tillståndsansökningarna. Det inkluderar bland annat kulturvärdesutredning, marinbiologiska utredningar, fågelutredningar och visualiseringar. Även modelleringar och beräkningar avseende sedimentation- och grumling samt luftburet och undervattensbuller har genomförts. Norconsult tagit fram visualiseringar och beräkningar på luftburet buller. Övriga utredningar och inventeringar har tagits fram i samarbete med flertalet underkonsulter och sakexperter.

Att projektet involverat flera olika parter från olika geografiska platser i landet har ställt höga krav på kommunikation och samarbete.

– Det nära samarbetet mellan olika roller och expertiser har varit det roligaste i projektet. Utredningarna har anpassats till den aktuella lokaliseringen och de förutsättningar som projektet har. Då påverkan från havsbaserad vindkraft fortfarande är relativt outforskat är vi väldigt noggranna för att inte missa någon aspekt och vi har hittat en process som vi tror på, säger Maja Högnabba.

Resultatet av utredningarna har samlats i en miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram av Norconsult och Deep Wind Offshore och som ligger till grund för de inskickade tillståndsansökningarna. Vissa av utredningarna kommer att fortgå under flera år och i vissa fall fortsätta efter att parken är byggd för att utvärdera att beslut och regelverk följs.

 

  • Cecilia Köljing

    Presskontakt

  • Kontakta oss