Visionsbild från tidigare projekt på Sollentuna sjukhus
Visionsbild från tidigare projekt på Sollentuna sjukhus. Bild: Norconsult

Nytt ramavtal för Region Skåne – Norconsult stärker kompetensen inom vårdlokaler

Norconsult har vunnit ett stort ramavtal för Region Skåne. Avtalet gäller uppdrag kopplat till regionens fastighetsbestånd, exempelvis om- och nybyggnationer av vårdlokaler, och har ett tak på 250 miljoner kronor.

Norconsult kom på första plats på fyra avtalsområden. Det är i första hand Konstruktion och Arkitektur som kommer leverera tjänster inom ramen för det nya avtalet. Även Mark finns med lite längre ner på listan.

– Det är ett stort ramavtal med uppskattad volym på 200 miljoner och ett tak 250 miljoner. Så det kommer troligtvis trilla ner uppdrag på alla oavsett rangordning, säger Caroline Martinsson, avdelningschef för Byggkonstruktion på Norconsult.

Anbudet har fasta timpriser och utvärderingen gjordes på en genomförandebeskrivning av ett fiktivt projekt.

– Det gjorde att vi fick chans att påbörja samarbetet mellan disciplinerna redan i anbudsskedet. Det är extra kul att det handlar om vårdlokaler, ett område där vi har byggt upp kompetens under flera år och har jobbat tillsammans över disciplingränserna tidigare, bland annat på Sollentuna sjukhus, säger Caroline Martinsson.

Avtalet startar den 1 oktober 2023 och gäller i två år med möjlig förlängning i ytterligare två år.