Älvsjö

Älvsjö

Välkommen till oss i Älvsjö!

Här sitter konsulter med kompetens inom spår- och järnväg samt vatten och avlopp. Vår samlade kompetens finns alltid tillgänglig oavsett geografisk placering. Vår bredd av samverkande specialister världen över, ger oss en fördel som säkrar att vi kan utföra olika uppdrag med varierande innehåll och storlek.

Kontakta oss

Adress

Glasfibergatan 6, 125 45 Älvsjö

Telefonnummer

+46 10 141 80 00