Älvsjö

Älvsjö

Välkommen till oss i Älvsjö!

Här sitter konsulter med kompetens inom spår- och järnväg. Vår samlade kompetens finns alltid tillgänglig oavsett geografisk placering. Vår bredd av samverkande specialister världen över, ger oss en fördel som säkrar att vi kan utföra olika uppdrag med varierande innehåll och storlek.

Adress

Glasfibergatan 6, 125 45 Älvsjö

Kontakta oss

Växel

Kontakta oss