Gävle

Gävle

Välkommen till oss i Gävle!

Här sitter konsulter med kompetens inom framför allt industri, energi och spår- och järnväg. Vår samlade kompetens finns alltid tillgänglig oavsett geografisk placering. Vår bredd av samverkande specialister världen över, ger oss en fördel som säkrar att vi kan utföra olika uppdrag med varierande innehåll och storlek.

Kontakta oss

Adress

Norra Strandgatan 9, 803 20 Gävle

Telefonnummer

+46 10 141 80 00