Nedre Dalälven

Utredning av åtgärder för fiskvandring i nedre Dalälven

Vi på Norconsult har tillsammans med Karlstads universitet tagit fram förslag för fiskvandringsåtgärder vid de fem nedersta kraftverken i Dalälven.

Dalälven har pekats ut som den av de större älvarna som hyser störst potential för återskapande av naturlig fiskvandring.

Projektet syftade till att ta ett helheltsgrepp om hela nedre Dalälven för att återskapa en naturlig produktion av lax och havsöring. För varje förslag gjordes en översiktlig utformning med kostnadsberäkningar både för anläggningskostnader och för produktionsbortfall vid kraftverken.

  • Frans Göransson

    Affärschef, Anläggning & Vattenbyggnad

  • Kontakta oss