Karlstad

Karlstad

Välkommen till oss i Karlstad!

Här sitter konsulter med kompetens inom framför allt industri och energi. Vår samlade kompetens finns alltid tillgänglig oavsett geografisk placering. Vår bredd av samverkande specialister världen över, ger oss en fördel som säkrar att vi kan utföra olika uppdrag med varierande innehåll och storlek.

Kontakta oss

Adress

Gustaf Anders Gata 7B, 653 40 Karlstad

Telefonnummer

+46 10 141 80 00