Sollefteå

Sollefteå

Välkommen till oss i Sollefteå!

Här sitter konsulter med kompetens inom framför allt energi. Vår samlade kompetens finns alltid tillgänglig oavsett geografisk placering. Vår bredd av samverkande specialister världen över, ger oss en fördel som säkrar att vi kan utföra olika uppdrag med varierande innehåll och storlek.

Kontakta oss

Adress

Nipan 25, 881 52 Sollefteå

Telefonnummer

+46 10 141 80 00