Sundsvall

Sundsvall

Välkommen till oss i Sundsvall!

Här sitter konsulter med kompetens inom industri, energi och miljö. Vår samlade kompetens finns alltid tillgänglig oavsett geografisk placering. Vår bredd av samverkande specialister världen över, ger oss en fördel som säkrar att vi kan utföra olika uppdrag med varierande innehåll och storlek.

Kontakta oss

Adress

Universitetsallén 32, 852 34 Sundsvall

Telefonnummer

+46 10 141 80 00