Trollhättan

Trollhättan

Välkommen till oss i Trollhättan!

Här sitter konsulter med kompetens inom energi och elkraft. Vår samlade kompetens finns alltid tillgänglig oavsett geografisk placering. Vår bredd av samverkande specialister världen över, ger oss en fördel som säkrar att vi kan utföra olika uppdrag med varierande innehåll och storlek.

Kontakta oss

Adress

Nohabgatan 12A, Byggnad 31, 461 53 Trollhättan

Telefonnummer

+46 10 141 80 00