Visualisering, skola exteriör

Långareds förskola, Alingsås

Våra arkitekter vann uppdraget att ritat Långareds förskola i Alingsås, en nybyggnation med form och fasaduttryck inspirerat av ladugården. Byggnaden kompletterar intilliggande Långaredsskolan och har närhet till fina naturlandskap.

Byggnadens anpassning till platsen

Den nya förskolan ligger i en sluttning och är utformat som souterrain med en gemensam huvudentré på plan 2 mot gatan samt en nedre entré mot barnens utemiljö. Avdelningarna har antingen egen uteplats för sovande barn eller större balkong på plan 2.


En modern lada, anpassad för terräng och natur

Byggnadens form och fasaduttryck är inspirerad av ladugården. Fasaden består av stående träribbor och fasadskivor i fjällmontage. Stora glaspartier ger generösa ljusinsläpp. Fasader, färgsättning och ytskikt har valts ut för att kunna samspela med de äldre byggnaderna runtomkring, samtidigt som den nya byggnaden ges ett eget uttryck.

Utemiljön är väl anpassad efter den kuperade terrängen. Stor vikt har lagts vid bevarande av stora befintliga stora träd som är vackra och skänker skugga och grönska till lekgården.

  • Jessica Eriksson

    Affärschef Arkitektur

  • Kontakta oss