Ombyggnad av Försvarshälsans kavallerikasern i Stockholm

Försvarshälsans lokaler på Kavkas i Stockholm ska byggas om, och vi på Norconsult fick uppdraget att projektera arkitektur, VVS, el och upprätta brandskyddsdokumentation vid ombyggnad av hälsocentralen och stambyten.

Kavkas (kavallerikasernen) i Stockholm uppfördes i slutet på 1800-talet som en av flera byggnader i ett kasernetablissement för Livgardet till häst. Anläggningen kom att bli stilbildande för många efterkommande kasernetablisement i landet och är en av de främsta representanterna för Erik Josephsons arkitektur.

Vi på Norconsult har projekterat och upprättat förfrågningsunderlag gällande arkitektur, VVS, el samt brandskyddsbeskrivning.

Kontakt

Magnus Kieri

Affärschef Bygg & Fastighet

Kontakta oss