Ombyggnad av Försvarshälsans kavallerikasern i Stockholm

Försvarshälsans lokaler på Kavkas i Stockholm ska byggas om, och vi på Norconsult fick uppdraget att projektera arkitektur, VVS, el och upprätta brandskyddsdokumentation vid ombyggnad av hälsocentralen och stambyten.

Kavkas (kavallerikasernen) i Stockholm uppfördes i slutet på 1800-talet som en av flera byggnader i ett kasernetablissement för Livgardet till häst. Anläggningen kom att bli stilbildande för många efterkommande kasernetablisement i landet och är en av de främsta representanterna för Erik Josephsons arkitektur.

Vi på Norconsult har projekterat och upprättat förfrågningsunderlag gällande arkitektur, VVS, el samt brandskyddsbeskrivning.

  • Magnus Kieri

    Affärschef Bygg & Fastighet

  • Kontakta oss