Rågången, Höganäs

VA-utbyggnad i Rågången utanför Höganäs

Vi har på uppdrag åt Höganäs kommun tagit fram ett förfrågningsunderlag för ett ubyggnadsprojekt för vatten och avlopp vid Rågången, för att ombesörja kommuninvånare med kommunalt vatten och avlopp.

Projektet medför att ett 40-tal fastigheter får nyanslutet VA, kommunalt vatten och spillvatten med självfall samt två pumpstationer. Samtidigt skapar det nya systemet bra förutsättningar för anslutning av kommande detaljplaner.


Hållbarhet i fokus

Under projektets gång har hållbarhetsfrågor tagits upp. En viktig aspekt i projektet har varit att få de boende runt omkring delaktiga. Dessutom har gestaltning av pumpstationerna överbyggnad varit viktig. Som t.ex den ena pumpstationens överbyggnad fick exakt samma färgkod som gården som ligger bredvid för att bättre smälta in i omgivningen. Syftet har varit att få till bästa möjliga lösningen utifrån förutsättningen med långa och djupa ledningar.

  • Lisa Söderbaum

    Affärschef, Väg, Mark & Trafik

  • Kontakta oss