Motorway

10 år med Hisingsleden

I över tio år har en stor ombyggnation av Hisingsleden pågått. Syftet är att avlasta centrala trafikleder i Göteborg och öka trafiksäkerheten. Norconsult har varit med hela vägen.

För Norconsults del startade uppdraget med att ta fram vägplaner i de fyra etapperna Björlandamotet, Volvomotet, Halvors länk och Kålseredsmotet. I tidigt skede, redan 2014, samlade Norconsult och Trafikverket ett stort antal experter i branschen för att tillsammans definiera utmaningar, samla idéer och lösningsförslag genom Norconsults Innovationsprocess. Arbetet la grunden för lösningar av många komplexa problem i projektet.

Att bygga i befintlig vägmiljö medför stora utmaningar. I detta projekt har våra projektörer haft utmaningar bland annat med att möjliggöra stora trafikströmmar under byggtiden, lösa avvattningen av alla ytor samt att gestaltningsmässigt få till en attraherande vägmiljö utifrån projektets förutsättningar.

Över 100 av våra vägprojektörer, trafikplanerare, miljökonsulter, kraftledningsprojektörer med flera har samarbetat i uppdraget. Idag, 10 år senare, kan vi konstatera att vi tillsammans med beställare och entreprenörer inom kort har en väl fungerande anläggning vars mål och syfte har uppnåtts.

- Jörgen Knutsson, Projektchef på Norconsult

  • Lisa Söderbaum

    Affärschef, Väg, Mark & Trafik

  • Kontakta oss