Foto: Norconsult

Kvarteret Pumpan vinnare av Alingsås Arkitekturpris

Årets arkitektur- och byggnadsvårdspris i Alingsås tilldelas Kvarteret Pumpan, där Norconsults landskapsarkitekter har gestaltat och projekterat utemiljön.

Alingsås arkitektur- och byggnadsvårdspris delas ut för att synliggöra och uppmuntra god arkitektur i Alingsås kommun.

I kategorin ”Utveckla” lyfter kommunen fram en ny byggnad som har uppförts under de senaste fem åren och som har formgetts och uppförts med hänsyn till omgivande bebyggelse och miljö på ett nyskapande sätt och har högt estetiskt värde, karaktär och kvalitet i utformning, funktion och materialval. Priset tilldelades Kvarteret Pumpan, där Norconsults landskapsarkitekter har gestaltat och tagit fram bygghandlingar för utemiljön i kvarteret.

- Det är jätteroligt att projektet blir uppmärksammad på detta sätt, säger ansvarig landskapsarkitekt Sigrid Olsson. Ett fint erkännande för något som vi arbetat med länge, fortsätter hon.

Pumpan ligger i Noltorp och består av 26 hyreslägenheter för unga vuxna. Området var tidigare en parkeringsplats, som nu utvecklats till toppmodernt bostadsområde med modulhus byggt i korslimmat trä.

- Det har varit roligt att jobba med gestaltningen för denna boendeform som hittills inte funnits i Alingsås, säger Sigrid. Det är många personer som ska samsas på de gemensamma ytorna, och vår tanke är att de boende ska få en trevlig utemiljö som är anpassad för både grupper och individer, avslutar hon.

Motiveringen till nomineringen lyder:

En plats som omsorgsfullt omvandlats från parkeringsgarage till ungdomsbostäder. Ett nyskapande hus byggt i massivträ, med solceller och sedumtak som har en tydlig gestaltningsambition. Utformningen av fasaddetaljer och färgsättning ger ett estetiskt värde som tillför kvalitet till miljön och platsen.