Stadsskogens förskola, gården

Stadsskogens förskola i Alingsås

Våra arkitekter vann uppdraget att rita Stadsskogens förskola i Alingsås, en nybyggnation som var den första i Sverige att byggas enligt passivhusteknik.

Vi vann uppdraget att åt Alingsås kommun ta fram programhandlingar, förfrågningshandlingar för utförandeentreprenad samt bygghandlingar för upphandlad entreprenör. Stort fokus under projekteringen lades på just passivhustekniken, genom bland annat studiebesök och anlitande av passivhusexperter. Förskolan är planerad utifrån den kuperade terrängen med en nivåförskjutning i mittdelen. Det omfamnar en skyddad gård uppdelad i en övre och en nedre del.

Exteriört är tanken att huset ska signalera miljötänk med sina träfasader målade i milda naturnära nyanser och sedumbeläggning på taken. Burspråken i pigga färger är populära för barnen att krypa upp i för att spana ut. Byggnaden är i huvudsak uppförd i ett plan, där endast personal- och teknikutrymmen placerade på plan 2.

  • Jessica Eriksson

    Affärschef Arkitektur

  • Kontakta oss