Visualisering av Furulidsskolan

Nya Furulidsskolan i Kungsbacka

Gamla Furulidsskolan i Vallda, Kungsbacka, har rivits och ersatts med nya lokaler. Våra arkitekter och landskapsarkitekter har tillsammans skapat en ny modern och miljöcertifierad skola.

Kungsbacka kommun beslutade att riva Furulidsskolan med tillhörande idrottshall då byggnaden drabbats av fuktproblem och bedömdes olämplig för skolverksamhet. Den nya skolan uppfördes på samma plats som den gamla skolan tidigare låg, fint belägen i skogen omgärdad av skogsklädda bergskullar åt tre håll och en skogsklädd frånvänd slänt åt söder. 

Skolan ger plats åt 300 elever, från förskoleklass till årskurs sex. Integrerad med skolan finns en idrottshall, en musikstudio, en matsal samt en skolträdgård för praktiskt lärande utomhus. De är uthyrningsbara om kvällarna till idrottsföreningar och musiker - och matsalen till fester och möten.


En öppen och ljus skola

En bärande idé i gestaltningen har varit att skapa en öppenhet i lokalerna, bl.a. genom att använda mycket glaspartier som ger en ljus miljö och insyn i de olika rummen. Att skapa en skolmiljö där eleverna känner sig trygga har varit viktigt.

Miljöbyggnad Silver

Furulidsskolan är kommunens först skola som kommer att certifieras enligt Miljöbyggnad och vi har arbetat intensivt med byggnadens utformning med hänsyn till detta. Delar av taken har dessutom att få solcellspaneler.


Med skogen som tema

Närheten till naturen genomsyrar skolbyggnaden och gården. Den nya skolbyggnaden har anpassats till skogsmiljön och den kuperade terrängen, samt till de befintliga byggnaderna inom fastigheten. Tanken med utformningen av skolgården har varit att låta skogen följa med in på gården med hjälp av b.la. stockar och stubbar att hoppa på. Fördröjning av dagvatten sker dels i en öppen dagvattendamm och dels i ett magasin under ny parkeringsyta.


Partneringprojekt

Projektet har bedrivits i en variant av partnering tillsammans med PEAB och våra arkitekter, landskapsarkitekter och landskapsingenjörer har ansvarat för projektet från första skiss till färdiga bygghandlingar. Skolan invigdes i augusti 2018.

  • Jessica Eriksson

    Affärschef Arkitektur

  • Kontakta oss