Farah Al-Aieshy VD Norconsult Sverige

Norconsult Sverige fortsätter att växa under första kvartalet

Norconsult Sverige ökar omsättningen under årets första kvartal och redovisar en organisk tillväxt på 7 procent.  

Norconsult Sverige redovisar en nettoomsättning på 389 MSEK (362), vilket motsvarar en ökningstakt på 7 procent jämfört med föregående år. Kvartalet innehöll tolv färre arbetstimmar än föregående år, vilket påverkar nettoomsättningen och resultatet negativt med 11 MSEK. Justerat EBITA uppgår till 36 MSEK (61) och justerad EBITA-marginal hamnar på 9,3 procent (17,1). Det är framför allt marknaderna för järnväg, VA, energi, stadsbyggnad, landskap, miljö och konstruktion som går starkt och bidrar positivt till det stabila resultatet.  

Energimarknaden går för högvarv och den gröna omställningen innebär möjligheter för samtliga av våra divisioner. Med tvärfacklig specialistkompetens och lokal närvaro över hela landet står vi alltid nära våra kunder och kan hjälpa dem i uppdragens alla skeden, säger Farah Al-Aieshy, VD för Norconsult Sverige.  

Ett lyckat rekryteringsarbete under andra halvåret 2023 resulterade i ett betydande antal nya seniora medarbetare, något som temporärt påverkar lönsamheten innan normal debiteringsgrad uppnås. Därtill ser vi effekter av lägre efterfrågan inom vissa delar av verksamheten, i synnerhet arkitektur som påverkas av den pressade bostadsmarknaden.  

FTE ökade med 17,6 procent till 1 312 under första kvartalet (1 116).   

Norconsult Sverige har tecknat ett flertal ramavtal under kvartalet, bland annat inom arkitektur och som generalkonsult för Mölndals stad. Ett nytt avtal med Boliden genererade en större beställning kopplat till gruvan i Rävliden. Inom ramen för ett nytt uppdrag med Södertälje kommun ska Norconsult Sverige i samarbete med lokala bostadsbolag hitta stadigvarande bostadslösningar för våldsutsatta. Under kvartalet har bolaget även vunnit en stor andel av alla tillståndskontroller för dammsäkerhet som ska göras på den svenska vattenkraftsmarknaden under 2024.  

Läs även Norconsults börsmeddelande: Norconsult ASA: Q1 2024 - Growth and underlying stable profitability

  • Cecilia Köljing

    Presskontakt

  • Kontakta oss