Farah Al-Aieshy, VD Norconsult

Norconsult Sverige avslutar året starkt

Norconsult Sverige fortsätter att växa under årets sista kvartal och helårsresultatet nådde för första gången över 100 miljoner kronor. Samtliga delar av verksamheten bidrar till det solida resultatet.

Årets fjärde kvartal visar på fortsatt stark omsättningstillväxt, då Norconsult Sverige ökar nettoomsättningen till 388 (335) MSEK, vilket innebär en organiskt tillväxt på hela 16 procent. EBITA uppgår till 40 MSEK (49) medan EBITA-marginalen alltjämt håller sig på en tillfredsställande nivå på 10,3 procent (14,7). Ett lyckat rekryteringsarbete har under kvartalet resulterat i ett betydande antal nya seniora medarbetare i norr, syd och väst, vilket temporärt påverkar lönsamheten innan full produktion uppnås. Då kriterier för resultatöverföring nåddes under 2023, men ej 2022, påverkas kvartalets EBITA även av detta.

I fjärde kvartalet uppgår FTE till 1 284 (1 099), vilket motsvarar en ökning med 16,8 procent.

Det ackumulerade resultatet för helåret 2023 innebär en kontinuerlig tillväxttrend. Nettoomsättningen nådde 1 343 MSEK, en ökning med 13,6 procent jämfört med föregående år (1 181). EBITA steg för första gången över 100 MSEK (93), medan EBITA-marginalen uppgår till 7,5 procent (7,8). Året påverkas negativt av kalendereffekten av en arbetsdag mindre. EBITA-marginalen justerad för denna kalendereffekt uppgår till 7,8 procent, vilket är i linje med föregående år. Exkluderas därtill ovan nämnda rekryteringssatsning samt resultatåterföringen till medarbetarna står Norconsult Sverige för en markant resultatförbättring från föregående år, med ett EBITA som ökar med 40 procent.

– Jag är mycket stolt över att vi åter igen levererar ett kvartal med stark organisk tillväxt, god lönsamhet och stabil marginal över 10 procent, alltjämt medan vi genomför en börsintroduktion. Vi fortsätter att attrahera nya medarbetare samtidigt som vi har en av branschens lägsta personalomsättningar, vilket gör att vi kan ligga i framkant och varje dag leverera innovativ och hållbar samhällsnytta till våra kunder, säger Farah Al-Aieshy, VD för Norconsult Sverige.

Under perioden tecknade bolaget flera stora ramavtal, bland annat med Vattenfall, Karlstads kommun och Region Halland, och påbörjade ett viktigt projekt kopplat till om- och tillbyggnad av Halmstad Centralstation på uppdrag av Trafikverket. Norconsult Sverige tog dessutom hem förstaplatsen i Umeå Open Data Climate Challenge med bidraget ChillPath, en interaktiv webbkarta med 600 000 resvägar till svala platser i Umeå. Tävlingen anordnas av Umeå kommun och syftar till att uppmuntra deltagare att skapa innovativa lösningar och applikationer som adresserar klimatutmaningar genom att använda öppna datakällor.

  • Cecilia Köljing

    Presskontakt

  • Kontakta oss