Norconsult utreder dricksvattenförsörjning när Nacka växer

Som en av Sveriges snabbast växande kommuner står Nacka inför en omfattande bostadsutbyggnad som påverkar kapacitetsbehovet hos kommunens VA-system. Norconsults experter har anlitats för att ta fram en förstudie för en ny distributionsledning som ska rusta kommunen inför de kommande stadsutvecklingsprojekten.

Nacka kommun kvalar in på tredje plats på listan över Sveriges snabbast växande kommuner, där en omfattande bostadsutbyggnad planeras med 20 000 nya bostäder och 15 000 nya arbetsplatser fram till 2030.

I en utredning om utbyggnadens påverkan på VA-systemet konstaterades ett ökat kapacitetsbehov för att möta Nackas framtida befolkningsmängd. För att säkra kapaciteten och vattenleveranserna föreslogs bland annat en ny distributionsledning.Norconsult har på uppdrag av Nacka Vatten och Avfall tagit fram en förstudie för den planerade distributionsledningen.

- I takt med klimatförändringar och en ökad urbanisering blir vattenförsörjning en allt mer aktuell samhällsfråga, säger Theo Voulgaridis, VA-projektör och hållbarhetssamordnare på Norconsult. I detta uppdrag har vi fått förmånen att jobba med flera olika kompetenser inom bolaget, vilket ger bättre förutsättningar till att ta oss an denna viktiga utmaning, fortsätter han.

Utöver förstudien har Nacka Vatten och Avfall även anlitat Norconsult för att ta fram bygghandlingar. Genom det kopplas fler teknikområden in i uppdraget - bland annat geoteknik, gata, ledningssamordning och miljökompetens.

- Vi blev först anlitade för kompetens inom VA, men nu har uppdraget vuxit till ett större tvärfackligt projekt. En utmaning att samordna men samtidigt intressant och lärorikt för oss, säger uppdragsledare Tom Ballet.