Bild på en grönskande park
Maria Fäldt/Piteå kommun

Norconsult vinner ramavtal inom infrastruktur i Piteå

Norconsult har vunnit ett ramavtal för Piteå kommun. Avtalet gäller uppdrag kopplat till kommunala gator, parker och VA-system samt inredning i kommunens fastighetsbestånd.

Den aktuella avdelningen på Norconsult ligger också i Piteå och Leif Palage, Avdelningschef för Infrastruktur Norr, är glad över att de därmed stärker positionen på sin hemmamarknad.

– Det är ju alltid roligt med uppdrag i vår hemkommun där vi har en stark lokal kännedom, säger han.

Avtalet kommer generera uppdrag inom inredning, mark, plan och program, gata, VA och tillgänglighet. Det trädde i kraft i mars 2023 och gäller i två år med möjlig förlängning i ytterligare två år.

– I det här fallet var det inte pris som var avgörande, kunden gick på genomförandebeskrivning och CV. Det är extra kul när vi vinner avtal på meriter och referenser, säger Leif Palage.

  • Cecilia Köljing

    Presskontakt

  • Kontakta oss