Visionsbild över ett kvarter md hus och träd
Bild: White Arkitekter

Nya Backaplan tar form – Norconsult med i detaljplaneprocessen

Norconsult har medverkat i arbetet med detaljplanen för området nordost om Backaplan i Göteborg. Detaljplanen avser en av etapperna inom ett stort utvecklingsprojekt där Backaplan kommer omvandlas till en tät, grön och attraktiv stadsdel.

Göteborgs Stad har stora planer för området kring Backaplan. På nuvarande handelsytor och avrivna tomter kommer det byggas en helt ny stadsdel med både bostäder och ett nytt handelscentrum. Den detaljplan Norconsult medverkat i har nyss varit ute på samråd och beräknas vara klar i slutet av 2024.

Komplex detaljplan

Detaljplanen syftar till att ge förutsättningar för en hållbar, attraktiv och socialt blandad stadsdel med omsorgsfullt utformad bebyggelse och god tillgång till parker och grönytor. Norconsult har bland annat levererat plankarta, planbeskrivning och tekniska utredningar för detaljplanen i planprogrammets tredje etapp, ett område som i huvudsak kommer rymma bostäder men även förskolor och verksamhetslokaler. Det är en ovanligt stor och komplex detaljplan som arbetats fram av en rad tjänstemän på kommunen samt olika konsulter.

– Området föreslås rymma 214 000 kvadratmeter bostadsyta fördelat på hus mellan fyra och tolv våningar. Samtidigt ska det vara ett trevligt ställe att bo på så vi har jobbat mycket med sociala aspekter. Det finns dessutom många tekniska frågor att ta hänsyn till när man ska bygga en helt ny stadsdel, exempelvis trafiksäkerhet, bullerfrågor, skyfallsfrågor och luftmiljö, säger Gunnar Håkansson, ansvarig planarkitekt på Norconsult.

Grönskan är en viktig aspekt

Grönskan har varit en viktig aspekt i detaljplanen och kommer bland annat in med hjälp av trädalléer och en stadsdelspark längst med Kvillebäcken. Alla boende kommer dessutom ha nära till en kvarterspark med både grönyta och lekutrustning. Detta har ställt höga krav på gatuutformningen.

– Runt parkerna måste det vara en trafiksäker miljö och det styr exempelvis var garagen ska ligga. Vi har också jobbat med enkelriktning och detaljutformning av gator för att hålla nere trafiken så mycket som möjligt, säger Gunnar Håkansson.

Ambitionerna i projektet har varit höga och ibland kan olika målsättningar vara svåra att kombinera. Gunnar Håkansson beskriver detaljplanen som en process där man gör avvägningar.

– Hur får vi plats med förskolor i en struktur med kringbyggda kvarter? Hur får vi till en bra gårdsmiljö trots höga hus? Hur får vi in grönska trots en hög exploateringsgrad? Det är som sudoku, det gäller att få in allt på precis rätt plats för att det ska stämma, fortsätter han.