I bild: Johan Saltin och Peter Asteberg. Foto: Magnus Johnsson, Fototjänster i Kalmar

Nytt prisregn över Mörbylånga Vattenverk

Mörbylånga vattenverk prisas återigen. Hösten 2019 fick projektet ta emot prestigefulla Water Reuse Europe Innovation Prize. Nu har Norconsults Johan Saltin från tillsammans med projektledaren Peter Asteberg från Mörbylånga kommun med tilldelats Xylem-priset 2020 som delas ut av Föreningen Vatten.

Xylem-priset ges till enskild person eller grupp för förtjänstfullt arbete i vattenvårdens tjänst inom drift- och underhållsområdet vid svenska VA-anläggningar.

- Alla som arbetat i projektet förtjänar detta pris, då dess framgång bygger på vårt goda samarbete, säger Johan Saltin om utmärkelsen.

Motiveringen till priset lyder

"Johan Saltin, Norconsult, och Peter Asteberg, Mörbylånga kommun, tilldelas Xylem-priset för sina banbrytande insatser att såväl akut som långsiktigt lösa ett svårt vattenförsörjningsproblem på Öland. Lösningen var en kombination av bräckt vatten från borrade brunnar och industriellt processvatten från en kycklingindustri. Vattenverket, som invigdes 2019, är det enda i världen som används till att rena både bräckt vatten och industrivatten och ett av de första vattenverken i världen som producerar dricksvatten direkt från processavlopp."