Starkt första kvartal för Norconsult Sverige

Norconsult Sverige fortsätter sin tillväxtresa och levererar samtidigt ett gott resultat för första kvartalet.

Norconsults nyckeltal pekar i rätt riktning och bolaget har under första kvartalet en tillväxt på 15%. Omsättningen uppgick till 365 MSEK (318 MSEK), EBITA uppgick till 44,5 MSEK (36,3 MSEK) och EBITA-marginalen uppgick till 12,2% (10,6%).

Att leverera en lönsam tillväxt samtidigt som vi lyckas behålla bolagets goda företagskultur är något att vara riktigt stolta över. Ett tydligt bevis på detta är att vi fortsatt kan stoltsera med branschens lägsta personalomsättning.

Norconsult växer över hela landet och har under kvartal 1 invigt större kontor i både Karlstad och Piteå. Vi har valt en annan väg än flera av våra konkurrenter som drar ner på antalet kontor. I stället växer vi med utgångspunkt i lokal närvaro i kombination med kompetens och samarbete över koncernen.

Hela Norconsultkoncernen har haft en stark tillväxt på den nordiska marknaden och har idag 5100 medarbetare. Nyckeln till att leverera lönsam tillväxt ligger i att kombinera ingenjörsyrket, arkitektur och digital kompetens. Bolaget tar med sig det positiva från den tidigare strategiperioden in i den nya där hållbarhet, digitalisering och innovation är viktiga fokusområden.