Boden

Boden

Välkommen till oss i Boden!

Här sitter konsulter med kompetens inom framför allt infrastruktur, arkitektur och installationsteknik. Vår samlade kompetens finns alltid tillgänglig oavsett geografisk placering. Vår bredd av samverkande specialister världen över, ger oss en fördel som säkrar att vi kan utföra olika uppdrag med varierande innehåll och storlek.

Adress

Kungsgatan 17 C, 961 61 Boden

  • oss

  • Kontakta oss