Linköping

Linköping

Välkommen till oss i Linköping!

Här sitter konsulter med kompetens inom framför allt miljö och GIS och fjärranalys. Vår samlade kompetens finns alltid tillgänglig oavsett geografisk placering. Vår bredd av samverkande specialister världen över, ger oss en fördel som säkrar att vi kan utföra olika uppdrag med varierande innehåll och storlek.

Kontakta oss

Adress

Gjuterigatan 1D, 582 73 Linköping

Telefonnummer

+46 10 141 80 00