Viredaskolan

Viredaskolan i Aneby

Viredaskolan i Aneby kommun ska byggas ut med fyra nya klassrum. Våra konstruktörer fick i uppdrag att lösa konstruktionen för byggnaden.

Vårt uppdrag har innefattat att ta fram förfrågningsunderlag för en generalentreprenad. Vi fick utöver uppdraget att ta fram konstruktionen även uppdraget att hålla i BIM-samordningen för projektet. Utbyggnaden består utav en pålad grund. Stommen är en stålstomme i två plan med plattbärlag och utfackningsväggar.

En utmaning i projektet har varit anslutningen mot det befintliga taket. I och med den nya byggnaden har det befintliga taket på intilliggande byggnad varit tvunget att byggas in. Detta för att få en användbar takhöjd på plan 2, men ändå uppnå långsiktiga lösningar för täckskiktet. Lättelement har därför använts som taklösning mellan tillbyggnad och den befintliga byggnaden.

  • Magnus Kieri

    Affärschef Bygg & Fastighet

  • Kontakta oss