Ludvika

Ludvika

Välkommen till oss i Ludvika!

Här sitter konsulter med kompetens inom framför allt energi, vattenkraft och vattenbyggnad. Vår samlade kompetens finns alltid tillgänglig oavsett geografisk placering. Vår bredd av samverkande specialister världen över, ger oss en fördel som säkrar att vi kan utföra olika uppdrag med varierande innehåll och storlek.

Adress

Köpmansgatan 28, 771 32 Ludvika

Kontakta oss

Växel

Kontakta oss