Västerås

Västerås

Välkommen till oss i Västerås!

Här sitter konsulter med kompetens inom arkitektur, energi och industri. Vår samlade kompetens finns alltid tillgänglig oavsett geografisk placering. Vår bredd av samverkande specialister världen över, ger oss en fördel som säkrar att vi kan utföra olika uppdrag med varierande innehåll och storlek.

Kontakta oss

Adress

Legeringsgatan 4, 721 30 Västerås

Telefonnummer

+46 10 141 80 00