Fältgeotekniska undersökningar Skandiaporten, Göteborgs Hamn

Projekt Skandiaporten syftar till att framtidssäkra den transoceana direktsjöfarten i Skandiahamnen i Göteborg. För detta krävs förstärkning och fördjupning vid hamnens södra kaj. Våra fältgeotekniker anlitades för att utföra geotekniska undersökningar i hamnen inför arbetet med farledsfördjupning.

Göteborgs hamn är Skandinaviens viktigaste godsnav, där 30 procent av utrikeshandeln passerar. I takt med att containerfartygens storlek ökat kraftigt ser man ett behov av att behålla den strategiska funktionen med transocean direkttrafik. För detta krävs dels åtgärder som ska öka kapaciteten och säkerhet i farleden, samt förstärkning och fördjupning vid Skandiahamnens södra kaj.

Vi anlitades för att genomföra geotekniska undersökningar och kärnborrning i hamnområdet under våren 2019 på uppdrag av Göteborgs Hamn, och har under 2020 fått fortsatt förtroende att utföra ytterligare arbeten som underkonsult till Infra Action.  

Höga krav på säkerhet

På grund av uppdragets placering ute till havs med risk för ostadigt väder ställdes höga krav på kvalité, arbetsmiljö och säkerhet. Detta möjliggjordes genom tre borriggar som utförde fältgeotekniska undersökningar, sondering samt provtagning från en inhyrd plattform i vattnet utanför hamnen.

Norconsult hade rätt kompetens och erfarenhet kring det som vi behöver hjälp med i detta uppdrag. Att fördjupa farleden är nyckeln till att effektivisera sjöfartstransporterna. Vårt arbete skapar förutsättningar för att komma närmare detta mål. - Johan Lundh, projektledare på Infra Action
  • Bernhard Gervide Eckel

    Affärschef, Jord, Berg & Grundvatten

  • Kontakta oss