Inredningskoncept för Wibax i Piteå

Vi vann uppdraget att åt Wibax projektera inför om- och påbyggnad av deras lokaler. En del i detta uppdraget var att ta fram ett inredningskoncept för de gemensamma ytorna.

Två koncept

Den ursprungliga byggnaden bestod av två våningsplan, men har nu delvis byggts på med ytterligare två plan, som bland annat inrymmer personalrum och bistro. Våra inredningsarkitekter tog fram två koncept för de nya våningsplanen. Dessa skulle innehålla förslag på ytskikt, räcken, armaturer, akustiklösning, köksinredning samt lös inredning. Personalrummet har känslan av en hotell- eller restauranglobby, och är indelad i en loungedel med lägre sittmöbler och en matsalsdel med normal sitthöjd. Rummet delas av genom två längre bord i barhöjd och på så sätt får man en fin harmoni och rum-i-rummet.

Golvet fick en mönsterläggning för att ge mer liv åt den stora ytan och loungedelen fick ett tystare och rumsavdelande textilgolv. Två av väggarna bekläddes med akustikpanel i trä för att även den skapa en lugnare och varmare miljö.

Kreativt kontorslandskap

På entresolplanet placerades ett kreativt kontorlandskap som blev en övergång mellan personalrummet och kontorsytorna. Här kan man sitta i möten, sitta själv och läsa, spela biljard eller ta en fika och diskutera med kollegor. Textilgolv, akustikpanel och stoppade möbler gör att man får ner ljudnivån och får en behaglig ljudmiljö. Här är det också olika höjder på sittandet för att öppna upp för olika typer av mötesformer. Färgsättning av möbler och ytskikt går i jordnära och sofistikerade toner. Det ger en värme, elegans och tyngd åt den öppna rumsligheten.

  • Jessica Eriksson

    Affärschef Arkitektur

  • Kontakta oss