Kulturvägar i Bergslagen

Kulturvägar i Bergslagen

Norconsult projektleder en satsning som ska synliggöra kulturvägar och väganknutna kulturmiljöer i Bergslagen. Projektet syftar till att utveckla metoder och verktyg för att vårda, tillgängliggöra och sprida kunskap om vägar och vägrelaterade kulturmiljöer som en del av vår levande kulturhistoria.

Bergslagen har genom historien formats av alla de händelser som skett och människor som levt i byarna längs vägarna. På uppdrag av Trafikverket och Länsstyrelserna i Örebro och Västmanland projektleder Norconsults kulturmiljöavdelning en satsning som ska synliggöra kulturvägar och väganknutna kulturmiljöer i Bergslagen.

Projektet är utformat som ett samverkansprojekt där såväl myndigheter som kommuner, ideella organisationer och lokala företagare har medverkat. Inom ramen för projektet har informationsskyltar, en skrift, digitala guider samt en film tagits fram. Parallellt med informationsinsatserna har fysiska åtgärder i form av restaureringar av exempelvis vägrelaterade kulturmiljöobjekt genomförts längs vägarna.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss