Kraftledingsstolpe

Luftledning mellan Barsebäck och Sege

Norconsult förnyar den gamla ledningen mellan Barsebäck och Sege för att säkerställa driftsäkerhet och överföringskapacitet i Malmöregionen. Ledningen är en viktig del i att förnya de nästan 70 år gamla stamnätet i regionen. Beställare är Svenska kraftnät.

Kraftledningen byggs i befintlig kraftledningsgata och blir en 25 km lång 400 kV-kabel. I uppdraget ingår även förfrågningsunderlag för att riva befintlig ledning. Utöver detta har detaljkonstruktion av två nya standardstolpar genomförts, en vinkelstolpe med litet markavtryck och ny standardstolpe med v-kedjor. Båda stolparna framtagna för att klara de speciella krav som finns på skånska slätten. Uppdraget infattar dessutom elektrisk och OPGW projektering, komplett FFU, enligt AB 04, markundersökningar, BAS-P och uppdragsledning.

  • Johan Jalvemo

    Affärschef, Kraftsystem

  • Kontakta oss