Uttrar

Projektering för djurhyllor

För att skydda uttrar och andra medelstora däggdjur ska skyddas från trafiken över väg- och järnvägsbroar i södra Sverige anlitades Norconsults konstruktörer för att projektera djurhyllor under vägbroarna längs insidan av brofästena.

Många uttrar och andra medelstora däggdjur tycker inte om att simma under broar som korsar väg- och järnvägar, och väljer istället att passera bron uppe på vägbanan där de riskerar att bli påkörda. Mot denna bakgrund anlitades Norconsults konstruktörer för att projektera djurhyllor under vägbroarna längs insidan av brofästena, för att säkra djurens passager förbi broarna.

Säkra vägar till nya miljöer

Uppdraget innebar en kontroll av Trafikverkets djurfarliga broar i södra Sverige, där respektive bros behov har identifieras och mängdats. Målet är att hyllorna ska göra att uttrarna kan ta sig fram säkert i naturen, där varje plats krävt olika lösningar.

En av de vanligaste som användes var att montera en liten djurbro i den redan befintliga väg- eller tågbron. En annan metod var att montera en torrtrumma vid sidan om röret för vattendraget. Förhoppningen är att hyllorna ska underlätta för uttrarna att hitta mat, partners och nya platser att utforska.

  • Magnus Kieri

    Affärschef Bygg & Fastighet

  • Kontakta oss