Årnäs

Skyfallskartering och riskbedömning, Årnäs

Vid Årnäs fritidshusområde, norr om Varberg, vill man underlätta för åretruntboende. Vi fick uppdraget att ta fram en skyfallskartering och riskbedömning avseende VA-lagstiftning för omvandlingsområdet.

På uppdrag av Varbergs kommun/VIVAB har vi tagit fram en skyfallskartering samt gjort en riskbedömning avseende VA-lagstiftning för dagvatten till detaljplan i Årnäs fritidshusområde. Syftet är att genom utökad byggrätt underlätta åretruntboende.


Förslag till åtgärder vid skyfall

Skyfallskarteringen gjordes genom att bygga upp en hydraulisk modell i Mike 21. Simuleringarna utfördes med och utan hänsyn till infiltrations­förmåga. Uppdraget innefattade även förslag till åtgärder för områdena med störst påverkan av skyfall.

Skyfallskarteringen visade att mindre blöta områden uppstår redan vid 10-årsregn, och att större blöta områden uppstår vid 100-årsregn. Stora problem uppstår framförallt utanför områden för detaljplaneringen.

För att skydda bebyggelse föreslås utjämning av dagvatten genom anläggning av diken, magasin och torra över­svämnings­ytor. Kommunalt verksamhetsområde för dag­vatten finns inte och anses inte nödvändigt eller genomförbart. Alternativt till att inrätta kommunalt huvudmannaskap kan gemensamhetsanläggningar för dagvatten bildas. Nödvändiga åtgärder för skyfall bedöms kunna lösas via bygglov.

  • Sandra Kuru

    Affärschef, Vatten & Klimat

  • Kontakta oss