Gatuvy, fasader
Visualisering: Ettelva arkitekter

Träkronan – Norrlands nya landmärke

Kvarteret Stora Örnen i Piteå, med höghuset Träkronan har blivit Norrlands nya landmärke som ska ge avtryck inte bara i Piteå utan även utanför Sveriges gränser. Vi har bland annat projekterat all värme, ventilation och sanitet samt konstruktion.

Mitt inne i Piteå har en ny stadsdel tagit form, vilken innefattar om- och tillbyggnad av kvarteret Stora Örnen, med en total yta på 12 400 kvadratmeter. Projektet omfattar ett halvt kvarter mitt i staden och ett av husen, Träkronan, är det högsta i Piteå – med 16 våningar.

Kvarteret har byggts i etapper under nästan fem år och här finnas bland annat bostäder, en galleria med butiker samt ett hotell med 97 rum, spaavdelning, restaurang och skybar. Vi på Norconsult fick uppdraget att projektera all värme, ventilation och sanitet. Vi har även ansvarat för konstruktionsprojektering samt var projekt- och ritningssamordnare. Vi projekterade även bygglov och bygghandlingar.

  • Magnus Kieri

    Affärschef Bygg & Fastighet

  • Kontakta oss