Visualisering av Våga vattentorn
Visualisering: White Arkitekter

Våga vattentorn

Varbergs nya vattentorn VÅGA ska säkra dricksvattenleveransen när Varberg växer, samtidigt ska det stå som stadens nya landmärke. Norconsult har projekterat VA-tekniken i det uppmärksammade projektet.

Varbergs nuvarande vattentorn rymmer 2000 kubikmeter vatten. Det nya tornet VÅGA ska bli betydligt större och rymma fem gånger så mycket vatten, vilket innebär större reservoarvolymer för dricksvatten och förutsättningar för en jämnare produktion på vattenverket. VÅGAs unika uttryck och placering med utblick över både staden och motorvägen kommer göra vattentornet till ett nytt landmärke för Varberg.

Projektet är ett samverkansprojekt som leds av Viedekke på uppdrag av VIVAB, där Norconsult har haft helhetsansvar för VA-projekteringen.

  • Sandra Kuru

    Affärschef, Vatten & Klimat

  • Kontakta oss