Foto: Norconsult

Komplex konstruktion när Kungstorget i Helsingborg förnyas

År 2022 står sundets pärla som värd för den internationella stadsmässan H22 City Expo. I samband med det får Kungstorget ett välförtjänt ansiktslyft där ett nedsänkt cykelgarage blir kronan på verket. Här har Norconsults konstruktörer utmanats i både kreativitet och samarbete för att få lösningen på plats.

Upprustningen av Kungstorget i Helsingborg är i full gång. Projektet som för Norconsults del omfattar bland annat konstruktion, VA, landskapsarkitektur och infrastruktur ska stå klart till sommaren 2022, då staden är värd för den internationella stadsmässan H22 City Expo. Men innan det 35 dagar långa evenemanget kan gå av stapeln måste grunden finnas på plats, det vill säga en stabil stålkonstruktion som tål både jordmassor och belastning från 540 cyklar som planeras i torgets centrala del. Karl Nilsson, konstruktör på Norconsult, har varit med i projektet sedan starten som kantats av utmaningar utöver det vanliga.

- Cykelgaraget är konstruktionsmässigt mycket avancerat, framför allt taket, berättar Karl. Modellen bygger på ett antal knutpunkter som sammanlänkas i ett spindelnätsliknande mönster och där varje knutpunkt är helt unik. Det går inte att göra en copy-paste utan varje unik lösning måste appliceras på många olika ställen. Dessutom ska väderskyddet till garaget kunna monteras ned i händelse av ombyggnation, fortsätter han.

Som Norconsult tidigare rapporterat kräver torgets centrala placering att all nybyggnation tar hänsyn till samhällsviktiga verksamheter runtom centralstationen. Detta tillsammans med arkitektens vision har varit avgörande för vilka konstruktionslösningar som valts och som i sin tur påverkar slutresultatet.

- Kungstorget är det första du möts av när du kliver av tåget i Helsingborg och där cykelgaraget hamnar direkt i blickfånget. Insyn mot cyklarna, innertak i spegelglas och ett yttre tak klätt i grönt är några element som sticker ut i sammanhanget, och som inte blivit möjliga utan en stabil konstruktion på plats, säger Karl. Den kommer ju inte synas när bygget är klart men är lika viktig för helheten.

Att man låter ett smyckat cykelgarage ta plats är i enlighet med kommunens mål om att göra torget till en tryggare och mer tillgänglig plats med gröna inslag. Och det är just helhetslösningen med många olika teknikdiscipliner som samverkar som är framgångsfaktorn i projektet menar Karl. Detta trots att tiden varit knapp och datumet för stadsmässan kryper allt närmare.

- Vi har haft ett bra samarbete både internt och med beställare och det ska bli roligt att se resultatet till sommaren, avslutar han.