Kvinna med hund på trädäck

Dansbana vid Ribersborg strand

I höjd med Kallbadhuset vid Ribersborg strand har det länge funnits en temporär dansbana sommartid. År 2020 fick Norconsult i uppdrag av fastighets- och gatukontoret i Malmö stad att utreda form och placering för ett nytt permanenta trädäck.

Dansbanan ligger i närhet till bland annat gång- och cykelstråk, kiosk, lekplats, bad och är därmed en livfull plats. Den ligger öppen och synlig från många håll. Därför skapades ett trädäck som är funktionell och flexibel i sin användning med eller utan evenemang.

Resultatet blev en sammanhängande struktur av trä med tillhörande scen, dansgolv och sittplatser. Sittgradängerna fungerar som åskådarplatser vid dans men också vila, umgänge, sol och picnic vid alla tillfällen. Placeringen av sittgradänger, scen och ramp är noga anpassat till markens befintliga höjder och solens rörelse över dagen.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss