Illustration: Krook & Tjäder

Norconsult projekterar nya Kungstorget i Helsingborg

I samband med ombyggnationen av Helsingborgs centralstation får Kungstorget ett ansiktslyft, med tillgänglighet och grönska som ledord. Norconsult har projekterat det nya torget, där landskapsarkitektur och VA-ledning har spelat en stor roll.

Så snart ombyggnaden av Helsingborg C är klar, är det dags för Kungstorget utanför att få ett rejält lyft. Torget ska få ett helt nytt utseende som knyter an till den nyligen ombyggda Järnvägsgatan samtidigt som fotgängare och cyklister får mer utrymme.

- Kungstorget är det första man möter när man kliver av tåget på centralen och en viktig mötesplats som knyter ihop verksamheter, företag och det offentliga rummet, säger landskapsarkitekt Åsa Hadmyr. Vi har arbetat i tätt samarbete med Helsingborgs stads landskapsarkitekter efter kommunens gestaltningsprogram och fyllt på med de viktiga detaljerna för att ge torget en grönare inramning. Vi har också jobbat mycket med hållbara material som granit och marktegel i utformningen av den nya stadsentrén, fortsätter hon.

Den största utmaningen för hela projektet var de korsande tågtunnlar som finns alldeles under torgytan. Här sattes kreativiteten på prov hos hela projektgruppen.

- En viktig del av torgets gestaltning är det nedsänkta cykelgarage som ska byggas, berättar Linn Ohlsson, teknikansvarig VA-ledning och ledningssamordning. För att inte påverka de befintliga ledningarna till stadskärnans viktiga verksamheter fick vi placera dem utmed en radie runt cykelgaraget, en lösning som krävde mycket samordning med alla ledningsägare, fortsätter hon.

Hållbarhet är något som också präglat ledningsarbetet, där Linn och hennes grupp kom fram till ett alternativ som gynnar både gestaltning och miljö:

- Förslaget från början var att återplacera ett konstverk med fontän med färskvatten ovanpå tunneltaket. Vi föreslog att istället bygga in en ljusinstallation, eller sätta snålspolande munstycken för att spara på vårt dyrbara vatten.

Ombyggnationen av Kungstorget är en viktig pusselbit i ett större stadsutvecklingsprojekt för Helsingborg. Den totala renoveringen av Helsingborg C med omnejd ska stå klart till 2022. Det är också året då Helsingborgs stad står värd för H22, en innovativ mässa för att utveckla morgondagens lösningar för en smartare och mer hållbar stad.

- Som Helsingborgsbo är det jätteroligt att få bidra till stadsutvecklingen, säger Åsa.

- Och vi kan dessutom följa bygget minut för minut från kontorsfönstret, fyller Linn i.