Modernt möter traditionellt på Hisingens nya friidrottsarena

55 000 kvadratmeter och en läktarsektion helt byggd i trä. Nu är Björlandavallen, Hisingens nya friidrottsarena, färdigställd. Norconsult har tagit fram underlag för detaljplanen och utformat arenan på uppdrag av Göteborgs Stad.

Friidrottsarenan i Björlanda ersätter Rambergsvallen som revs 2014 för att ge plats för fotbollsarenan Bravida Arena. Den nya friidrottsanläggningen är hemmaarena för IF Kville men blir också viktig för omkringliggande skolor eftersom elever nu slipper pendla till andra delar av Göteborg på sina idrottsdagar.

Arenan har bland annat plats för åtta löparbanor, hoppgropar och kastfält. Anläggningen på totalt 55 000 kvadratmeter rymmer dessutom parkering och en huvudbyggnad med 500 läktarplatser, domartorn, omklädningsrum, vaktmästarkontor, förråd, teorisal och ett café med uteplats under tak.

– Byggnadens yttre harmonierar med den omgivande traditionella, faluröda bebyggelsen medan dess inre är en modern konstruktion av limträ, säger Joel Gustafson, arkitekt och en av uppdragsledarna på Norconsult.

Arenan stod klar i våras och Norconsult har varit involverade i projektet sedan 2018, först på arkitektursidan, sedan även med kompetens inom landskapsarkitektur, konstruktion och akustik. Norconsult levererade förfrågningshandlingar för upphandling av projektet som totalentreprenad.

– En stor utmaning var att inrymma alla olika funktioner och ta hänsyn till regelverk vad gäller mått och avstånd för olika grenar. Och sedan att integrera alla dessa funktioner med kraven kopplat till funktionärer och publik. Vi fick börja med ett omfattande skissarbete och göra många omtag efter diskussioner med kunden, säger Joel Gustafson.

Vissa riktlinjer var helt regelstyrda, till exempel domartornets eller målkamerans placering i förhållande till mållinjen. Andra var önskemål. Ett tydligt sådant var att läktarkonstruktionen skulle vara helt gjord i trä.

– Träkonstruktioner ställer helt andra brand- och utrymningskrav så det har varit en väldigt levande projektering där vi har fått samordna oss och föra en bred dialog. Det är kul att vi lyckades ro det land. Trä är ju ett bättre material ur klimatsynpunkt. Det blir också en helt annan estetik, en större värme på något sätt, säger Karl Nilsson, konstruktör på Norconsult.

Arenan slutbesiktigades i juni 2022 och kommer bland annat vara en av värdarenorna under Veteran-VM i friidrott som anordnas i Göteborg 2024.