I bild: Jens Olsén, Johan Saltin, Joel Ericsson och Peter Asteberg

Mörbylånga Vattenverk vinner innovationspris

Mörbylånga Vattenverk tilldelas det prestigefulla priset Water Reuse Europe Innovation Prize 2019, som delas ut i syfte att belöna projekt som bryter ny mark inom vattenåteranvändning i Europa.

Norconsults uppdrag att hitta alternativa vattenkällor på Öland resulterade i en världsunik vattenreningsmetod och ett nytt vattenverk i Mörbylånga som kommer att förse invånarna med dricksvatten. Nu belönas projektet med Water Reuse Europe Innovation Prize 2019, som delas ut i syfte att uppmärksamma projekt som bryter ny mark inom återanvändning av vatten i Europa.

Förutom den innovativa lösningen på vattenrening som Norconsult tagit fram i samarbete med Mörbylånga kommun, lyfter juryn fram proaktivt engagemang från intressenter, det politiska och lokala stödet för projektet samt en transparent kommunikation under processens gång. Genom detta övervann man många av de hinder som vanligtvis uppstår under utvecklingsfasen för alternativa dricksvattenlösningar.

Stort grattis säger vi till alla berörda parter på Norconsult och Mörbylånga kommun för ett innovativt samarbete i detta projekt!

Läs mer om utmärkelsen här:
https://www.water-reuse-europe.org/water-reuse-europe-award-2019/#page-content