Vägskydd före modernisering

Norconsult moderniserar vägskydd för järnväg i Jönköpings län

Norconsult har vunnit uppdraget att projektera fem vägskyddsanläggningar för ALEX (Automatic Level Crossing System) i det nya digitaliserade vägskyddssystemet för järnväg.

Projektet omfattar utbyte av fem vägskyddsanläggningar på sträckan Värnamo – Halmstad i Jönköpings län. I uppdraget kommer Norconsults medarbetare inom signalteknik arbeta med el-, tele-, mark-, kanalisations- och miljöfrågor.

Den viktigaste funktionen med ALEX är att varna vägtrafikanter för passerande tåg. Systemet har ett flertal förbättringar som inte finns i den äldre tekniken, bland annat förbättrat intrångsskydd med underkrypningshinder, ljudsignal anpassad till omgivningens behov, loggfunktion för felutpekning som till exempel en trasig lampa eller bom och tvåsidig frånkoppling vid arbete.

Uppdraget påbörjades i december 2022 och beräknas pågå till 2024. Tony Strandberg, Affärschef för Järnväg på Norconsult är stolt och glad över att Norconsult vunnit uppdraget:

– Det går riktigt bra för järnvägsteamet nu, med ytterligare ett jobb i raden som visar på vår höga kompetens. Vi har en marknadsledande position inom projektering av vägskydd i den nya ALEX-tekniken, säger han.