Kärnekulla skola, Habo

Ett nytt område med bland annat bostäder, handel och skola samt förskola håller på att växa fram i Habo strax utanför Jönköping. Vi på Norconsult är generalkonsult i uppdraget gällande skola och förskola.

Med Miljöbyggnad guld som mål

Vi är generalkonsult i uppdraget där våra kompetenser inom arkitektur, landskapsarkitektur, konstruktion och installationsteknik har medverkat. Våra arkitekter ansvarar för planering och gestaltning av en skola samt en förskola, vilka kommer att ligga på samma tomt, uppdelad i två delar. Förskolan är i ett till två våningsplan med plats för sex avdelningar. I den första etappen kommer skolan, åk F-6, att byggas för två paralleller, dvs 14 klasser. I en kommande etapp vill man bygga ut för ytterligare sju klasser. All byggnation kommer att uppföras med konstruktioner och ytskikt i trä, så långt det är möjligt och Miljöbyggnad ”guld” är målet. 

Vi utformar även inomhusklimatet för att det ska bli behagligt för de som vistas i byggnaderna. Då målet är att all byggnation ska klara Miljöbyggnad ”guld” arbetar vi även med byggnadernas energianvändning och tillhörande energilösningar som t.ex. solfångare med säsongsvärmelagring i mark genom vår patenterade solvärmelösning ASES.

Anpassad utemiljö

Våra landskapsarkitekter har gestaltat utemiljön för både förskolan samt skolan, vilken kommer placeras på samma tomt. Förskolegården är anpassad med aktiviteter efter barnens olika åldrar samt för att locka till fantasi och kreativ lek. På skolgården finns möjlighet till olika typer av aktiviteter och socialt umgänge.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss