Stationshuset i Smålandsstenar

Stationshuset Smålandsstenar

För att förbättra ljudmiljön för Stationshuset i Smålandsstenar anlitades Norconsults akustiker för att mäta ljudluftsisoleringen och utreda möjliga förbättringsåtgärder.

Stationshuset Smålandsstenar i en liten by söder om Gislaved är en gammal klassisk järnvägsstation av sekelskiftesstuk. Hela övervåningen består av en lägenhet där tidigare boende flyttat ut grund av ljudläckaget från väntrummet i våningen nedan. För att undvika liknande problem i framtiden anlitade Gislaveds kommun Noconsults akustiker med uppdrag att föreslå åtgärder som förbättrade ljudmiljön.

En stor utmaning i projektet var svårigheten att i efterhand förbättra akustiken i en befintlig byggnad. Är byggnaden dessutom gammal kan hela konstruktionen vara fundamentalt problematisk.


Svagheter i bjälklag

Vid en mätning av luftljudsisoleringen konstaterade man att bjälklaget i det gamla huset släppte igenom mycket ljud, både genom golvet och vissa genomföringar. Då det inte fanns några befintliga ritningar över byggnaden krävdes kunskap om bjälklag från tidigt 1900-tal, då huset upprättades. Detta blev utgångspunkt när bjälklaget återskapades i en beräkning.


Förbättrande åtgärder

Norconsult föreslog att okopplat nedpendlat gipsundertak som åtgärd för att förbättra bjälklaget samtidigt som ett mjukt undertak förbättrade ljudmiljön i väntrummet. Undertaket utformades för att undvika trippelresonans, vilket kan göra ljudreduktionen sämre än innan om det görs utan att ta hänsyn till befintligt bjälklag.

Vanligtvis kan K-märkning på en byggnad sätta gränser gränser för hur stora åtgärder som kan göras akustiskt. Det utgjorde lyckligtvis inget hinder i detta fall, då hela undertaket är fullt återställbart vid behov. 

  • Magnus Kieri

    Affärschef Bygg & Fastighet

  • Kontakta oss