Hertsöskolan
Bild: Norconsult

Norconsult projekterar Nya Hertsöskolan i Luleå

Norconsult har vunnit ett generalkonsultuppdrag för Nya Hertsöskolan. Uppdraget inkluderar både rivning av den gamla skolan och byggnation av en ny och arbetet bedrivs i nära samarbete med berörda förvaltningar på Luleå kommun.

2021 upptäckte Luleå kommun att Hertsöskolan drabbats av omfattande fukt- och mögelskador. Samma år beslutade kommunen att en ny skola skulle byggas på Hertsön. Uppdraget innefattar även ett nytt bibliotek, sporthall, fritidsgård samt mat- och kökssal.

Den nya skolan kommer rymma 600 elever i årskurs 4–9 och ha en totalyta på cirka 13 000 kvm. Norconsult har vunnit generalkonsultuppdraget och bidrar med kompetens inom bland annat arkitektur, konstruktion, VVS, El, inredningsarkitektur, akustik, mark- och landskapsarkitektur, storkök, tillgänglighet, energi och projekteringsledning.

En levande mötesplats

Projektet är en viktig del av omvandlingen av Hertsö Centrum, ett av Luleås största bostadsområden som står inför flera nybyggnadsprojekt, bland annat ett nytt badhus. Tanken är att flera av ytorna i och omkring de nya byggnaderna ska bidra till ett mer levande samhälle.

– Lokalerna ska exempelvis kunna användas som mötesplatser för medborgare utanför skoltid. Och för att skapa liv och rörelse har vårt förslag ingen baksida. Alla sidor av byggnaderna är lika viktiga, oavsett om det handlar om skolgården, torget, parkeringen eller gågatan, säger Renetta Gkiafi, ansvarig arkitekt på Norconsult.

Hon menar att skolan har potential att lyfta både elever och samhälle.

– Skolans värdegrund och uppdrag är grundläggande för samhället och arkitekturen kan verkligen hjälpa elever att nå sin fulla potential tack vare en trygg och stimulirik lärandemiljö. Ambitionen är att Nya Hertsöskolan ska bli en levande mötesplats även på fritiden, både för elever och civilsamhälle, säger hon.

Ett lyft för hela området

En annan viktig aspekt är hållbarhet. Byggnaden är utformad efter kraven för Miljöbyggnad brons, en certifiering från Sweden Green Building Council som innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas av tredje part. Det kommer bland annat finnas solceller på idrottshallens tak och hållbara fasadmaterial som exempelvis trä. En annan viktig aspekt har varit att bidra till den sociala hållbarheten i området.

– Vi vill att det ska bli ett lyft för hela området och då är det viktigt med både funktionella och estetiska kvalitéer. Vi har bland annat hämtat inspiration från den kringliggande miljön, Hertsö kullar, Hertsö träsk, den lokala kyrkan och annan befintlig bebyggelse, säger Renetta Gkiafi.

Nya Hertsöskolan planeras stå klar hösten 2025. Jonas Nilsson, projektledare på Luleå kommun, ser fram emot att se den nya skolan växa fram.

– Vi är glada över att vi nu lyfter Hertsön tillsammans med de övriga projekt som är planerade kring Hertsö centrum. Norconsult har jobbat in kommunens planprogram på ett fint sätt och vi får ett öppnare centrum med en modern skola och fler grönytor för Hertsöborna, säger han.